Koulutuksen sisältö:
- Visuaalinen puoli jäi pois, testausta oli hyvin paljon
- Taso sopiva aloittelijallekin.
- Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu jäi kokonaan puuttumaan. Käytettävyystestaus taas käytiin enemmän kuin ohjelmassa
- Paperiprotypointiharjoitus oli mielestäni hyödyllinen ja aion käyttää sitä työssäni käyttöliittymäsuunnittelussa. 
- Käytettävyystestausta oli mielestäni liikaa.
- Käytännön harjoituksia olisi voinut olla käyttöliittymäsuunnittelun osuudesta enemmänkin (nyt oli 1 harjoitus eli paperiprototyyppi). Käytettävuustestaus-osuuden käytännön harjoitukset olivat hyviä.
- Käyttöliittymäsuunnitteluosioon oli valmistauduttu hieman heppoisesti. Enemmän olisi toivonut itse suunnitteluprosessin läpikäyntiä.
- Käyttöliittymäsuunittelun osalta olisin toivonut konkreettisempia esimerkkejä/ohjeita. Ehkä materiaalin linkeistä löytyy näihin jotain.
- Käyttöliittymäsuunnittelussa tehtiin paperiversio käyttöliittymästä. Olisin kaivannut loppuun malliratkaisua / esimerkkiratkaisua annetusta tehtävästä.
- Visuaalisen suunnittelun osuus jäi puuttumaan kokonaan ja se harmittaa kyllä aika paljon. Huomasi, että Eeva on kokeneempi kouluttaja ja hänen koulutuksensa oli laadukasta, Panun "kouluttaminen" oli pitkälti PowerPointin läpilukua. Panulta olisin kaivannut vielä enemmän käytännön esimerkkejä ja heti tietyn aihealueen jälkeen, esimerkiksi jokaisen aihealuekalvon jälkeen pari esimerkkiä aiheesta (esim. mocupeista kuva, prototyypeistä kuva).
- Käyttöliittymä-osuudessa oli lähinnä tuttua asiaa, mutta muutamia ahaa-elämyksiäkin tuli. Olisi ollut hyvä jos olisimme tehneet enemmänkin käytännön harjoituksia ja saaneet palautetta. Käytettävyystestausosuudessa oli juuri riittävästi teoriaa ja käytäntöä.
- Paperiprototyyppiharjoituksesta en kokenut saaneeni oikein mitään irti, ja lisäksi sille oli varattu liikaa aikaa. Ensimmäinen päivä päättyi 30 min ilmoitettua aiemmin, ja toinen päivä 25 min aiemmin. Kiinnostavia oli tiedot nykypäivän suunnittelusoftista sekä design patternit. Visuaalisen
suunnittelun osuus jäi vähälle - siitä olisin toivonut enemmän tietoa. Käytettävyystestaukseen oikeilla käyttäjillä käytettiin koko päivä aikaa (mikä oli itselle ennestään tuttua). Muita testauksen menetelmiä ei juurikaan käsitelty. Yleisesti ottaen ihan hyvä kertauskurssi.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Käyttöliittymän harjoitukset huonompia, käytettävyys testaus parempia
- Molemmat kouluttajat osasivat asiansa hyvin ja intohimo aiheeseen paistoi läpi.
- Molemmat kouluttajat olivat päteviä. Olisi ollut hyvä, jos materiaali olisi ollut jaossa etukäteen. Myös käytettävyystestausharjoituksesta olisi ollut kiva saada ennakkovaroitus esim. viikkoa aikaisemmin, jotta olisi voinut suunnitella paremmalla ajalla testauksen.
- UI suunnittelun kouluttajan esitys olisi voinut olla hieman paremmin valmisteltu, nyt oli vain kalvosta toistettua. Käytettävyystestauksen kouluttaja osasi pitkän kokemuksen pohjalta vetää hyvin ja varmasti kurssia.
- Olisin kaivannut vähän enemmän esimerkkejä elävästä elämästä - erityisesti käyttöliittymäsuunnittelusta.
- Kiitos paljon pätevästä opetuksesta kummallekin vetäjälle! Käyttöliittymäharjoituksia enemmän ens kerralla.
- 4. Kysymyksessä arviot Eevasta kouluttajana. Tässä vastaavat Panusta. Kouluttaja hallitsi kouluttamansa asian sisällön 5 Kouluttaja esitti kouluttamansa asian 3 Omat odotukset oli enemmän käyttöliittymäsuunnittelun osiossa, siihen sainkin ihan hyviä vinkkejä. Itse en niinkään odottanut käytettävyystestaus-osiota, mutta se yllättikin tosi positiivisesti ja sain siitä paljon tietoa ja toivottavasti saan myös aikaiseksi ottaa opit käyttöön, eli toteuttaa käytettävyystestin työssä meidän tuotteelle.
- Paperiprototyyppiharjoitus oli ainakin itselle melko hyödytön, olisin toivonut valmista ongelmanratkaisutehtävää, eikä itse keksittyä aihetta. Käytettävyystestausharjoitus hyödyllisempi, varsinkin ensikertalaisille. Kouluttajien asiantuntemus oli varsin hyvää, ja esiintyminen varsinkin jälkimmäisessä osiossa oli reipasta ja ääni kuuluvaa. Materiaalia ja linkkejä olisi ehkä voinut olla enemmän.

Koulutusjärjestelyt:
- Tykki ei toiminut kunnolla...
- näppiksiä rikki ja tykkikin oli käyttökelvoton
- Tiloissa on ilmeisesti jonkinlaista sisäilmaongelmaa. Hengitystiet menivät aivan tukkoon sekä ensimmäisen päivän päätteeksi, samoin päänsärkyä ilmeni.
- Tehtävät olisivat voineet vaatia useita laitteita saataville lähelle, nyt oli onneksi oma kone mukana. Muuten olisi ollut hankala kirjoittaa muistiinpanoja, testauksen palautteita jne.
- Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. :)
- Videotykki toimi tosi huonosti ja etenkin Eevan esityksen näkyminen oli tosi huono. Harmillista myös, että Panu joutui lähtemään ekana päivänä ajoissa ja kenties sen vuoksi visuaalinen suunnittelu jäi käytämättä?
- OK

Suosittelu
n = 14
- 9 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 3 osallistujaa ei suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 2 ei osaa sanoa

Uudet koulutusideat:
- Visuaalista puolta/käyttöliittymää yleisesti enemmän
- Käytettävyystestaus voisi olla oma koulutus ja UI suunniteluun varata kunnollinen koulutus paremmalla materiaalille, näitä voisi myydä erikseenkin