Kiitosta
- hyviä kehitysideoita
- erinomainen, asiantunteva kouluttaja
- kouluttaja osasi hyvin kytkeä osallistujien taustan/esimerkit mukaan
- paljon hyvää tietoa, jota voi soveltaa omassa työssään

Kehitysideoita
- kohtalaisen vähän asiaa suhteessa aikaan --> enemmän ryhmätöitä, pohdintaa tms.?
- yrityselämän konkreettiset esimerkit puuttuivat 
- enemmän konkreettisia työkaluja
- enemmän harjoituksia, joilla olisi juoni ja tavoittet
- olisin kaivannut jotain käytännönläheisempää tai sitten teoriatason syvempää käsittelyä

Muita huomioita
- koulutus olisi parhaimmillaan yrityskohtaisena
- eri kokoiset yritykset samassa koulutuksessa hajotti aiheen käsittelyn pinnalliseksi
- koulutuksen suuntaus olisi ollut hyvä tuoda esille teemalla "perehtyminen KAMiin"
- käsitellyt asiat melko yksinkertaisia
- aika paljon teoriaa