Koulutuksen sisältö:
- Olisi saanut olla vähän syvempää. Helpoimmat kohdat olisi voinut käsitellä nopeammin ja HTTPS-tehtäviä olisi saanut olla
- Harjoitukset olivat hyviä tasolleni ja työkalujen käyttö oli opettvaista. 
Teoria tuttua ja olisin kaivannut enemmän androidin tietoturvaan liittyvää asiaa, nyt sisältö oli yleistä mobiilitietoturvaa.
- Toisen päivän aamupäivä oli erittäin hyvä. Silloin harjoitustehtävät olivat sisällöltään hyvän tasoisia ja riittävän laajoja. Muissa harjoitustehtävissä itse pihvi oli hyvin pieni ja liian teennäinen.
- Osittain harjotustehtävät aika suoraviivaisia suoritettavia, mikä oli toki ymmärrettävää ottaen huomioon että aikataulussakin pitää pystyä pysymään. Android-sovelluksen anatomia tuli hyvin käsiteltyä, vaikka aikaisempaa tietoa aiheesta ei itsellä ollut. Hyviä pointtereita hyödyllisiin työkaluihin.
- Hyvin tuli esille asioita, joita ottaa huomioon sovelluskehityksessä. Enemmänkin olisi voinut siihen suuntaan vielä painottaa
- Omalta osaltani ja omaan kompetenssiini mobiilipuolelta nähtynä koulutus vastasi odotuksiani sillä minulla ei oikeastaan ollut sen suurempia odotuksia koulutuksen suhteen. Toki enemmän mobiilipuoleen perehtyneille koulutus on voinut olla liikaa perusasioihin nojaava. Kurssilla käytiin hyvin läpi mobiilitietoturvaan liittyviä työvälineitä ja mitä tyypillisimpiä haavoittuvuuksia mobiiliapplikaatioihin yleensä liittyy. OWASPiin pohjautuva materiaali voi tosin olla välilä sekavaa, tämän olen huomannut myös normaalin OWASP Top10:n osalta.
- Liian kevyt sisältö
- Teoria etenkin alussa oli ohutta osaamistasooni nähden. Tulin hakemaan osaamista erityisesti tietoturvaominaisuuksien suunnitteluun Android-ympäristöön. Ehkä IOSin olisi voinut jättää pois.
- Peruskurssiksi sopiva. Olisi voinut olla vaikka enemmänkin sisältöä, mutta siihen olisi tarvinnut kolmannen päivän. Eli ei ollut turhaa sisältöä.
- Kurssinpitäjän osaamistaso ei vastannut odotuksia - teki asiavirheitä eikä osannut vastata kysymyksiin.
Mukava heppu kuitenkin.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Kurssin vetäjä oli oikean vetäjän sijainen. Mielestäni tämä näkyi varsinkin ensimmäisenä päivänä. Nyt käyty kokonaisuus ei ollut kouluttajan erikoisalaa. Siitä huolimatta osasi vetää kurssin melko hyvin.
- Materiaalissa huolimattomuus-/kirjoitusvirheitä. Joskaan ei nyt mitään kovin kriittistä.
- Harjoituksissa olisi voinut olla enemmän ajatusta takana..
- Harjoitukset olivat hyviä ja materiaali tuki hyvin tehtävien tekemistä. Kouluttaja suoriutui ok siinä mielessä, että oli joutunut sairasloman sijaiseksi nopealla aikataululla.
- Selkeä esitystapa. Kalvot/materiaali olisivat voineet olla suomeksi, mutta jos englanti sujuu niin ei sinällään oppimista haitannut.
- Materiaali ja harjoitukset hyviä poislukien esitelmöitsijän powerpoint jossa köykäisesti asiaa.

Koulutusjärjestelyt:
- Luokkahuone + tietokoneet olivat ihan ok. Aamupala, lounas, ja kahvittelu on ehdottomasti plussaa.
- Tiedotus toimi hyvin ja laitteet myös.

Suosittelu 
n=12
- 3 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen 
- 5 ei osaa sanoa
- 4 ei suosittelisi koulutusta kollegalleen

Uudet koulutusideat:
- Syvällisempää Android tietoturvakoulutusta.
-TIetoturva suunnittelu konkreettisesti kooditasolla Android-ympäristössä.
-Jatkokurssi tälle.