Sisältö, taso ja eteneminen
- Iso asiakokonaisuus - ehkä "etukäteistehtävillä / aineistolla" voi tiivistää?
- Hyvä sisältö. 2 päivää meni tosi  nopeasti. Keskustelulle oli riittävästi tilaa.
- Esitetyt yritysesimerkit voisivat olla vielä enemmän ohjelmistoliiketoiminnan alueelta. Nyt oli aika paljon esimerkkejä teollisuudesta.
- Kiva kurssi, osaamista oli entuudestaan ja hyöty jäi vähäiseksi.
- Kovin syvälle ei päästy. Perusasioiden rajaus olisi suositeltavaa. Valitsisin pari pääteemaa ja niiden ympärille faktaa, käytännön keskusteluja jne. Esim. osa aiheista oli aika peruskoulutasoa: Valmentavat kysymykset.
- Ensimmäisen päivän aiheet olisi voinut käsitellä nopeammin ja käyttää huomattavasti enemmän aikaa toisen päivän aiheisiin.
- Paljon hieman itsestäänselvyyksiä. Ehkä enemmän suunnattu ketterää kehitystä aloittaville kuin jo pidempään agilen parissa työskenteleville.
- Liikaa kerrattiin perusteita. Enemmän use case -tyyppistä pohdintoa esim. muutoksen johtamiseen.
- Kun kurssin nimi on "ketterä johtajuus", niin olisin toivonut että oilisi käsitelty korkeamman tason käsitteitä, eikä niin paljon scrum-tiimin näkökulmasta.
- Eka päivä: ei oikein saanut paljon irti. 2. päivä: Parempi, hyviä syvemmälle meneviä juttuja. Kokonaisuutena liian pintapuolinen raapaisu kaikkea.
- Ajan käyttö tehokasta, hyviä vinkkejä.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Koulutus olisi parempi, jos harjoitus olisi mietitty koko koulutuksen kestolle.  Esimerkkinä vaikka legolinna.
- Materiaali sisälsi asiaa, mutta se mentiin niin vauhdilla ja hyppimällä, että siitä olisi voinut näyttää vain kuvat. Harjoitteet olivat osin heikosti alustettu. Rytmitys oli hyvä.
- Liian yksinkertaisia harjoitustehtäviä, erityisesti ensimmäisenä päivänä.
- Hieman häiritsi "värittynyt" näkemys, että johdossa tehdään aina virheitä.
- Hyvä kokemus aiheesta, mutta ehkä liian monta asiaa, mikä johti pinnalliseen käsittelyyn.
- Harjoitukset olivat pinnalllisia, huonosti pohjustettuja.
- Videot pääosin hyviä ja tukivat aihetta. Harjoitukset osin turhia ja vähillä pohjatiedoilla.

Järjestelyt
- Verkostoitumiselle ja keskusteluille voisi järjestää enemmän aikaa.
- Paviljonki on hyvä paikka pitää koulutuksia.
- Kaikki ok
- Hyvät tilat ja järjestelyt
- Ryhmätöitä häiritsi viereisten ryhmien läheinen läsnäolo ja heidän omasta keskustelustaan tullut hälinä. Ryhmät pitäisi hajauttaa laajemmalle alueelle / eri huoneisiin.

Suosittelu 
n=17
- 9 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen 
- 3 osallistujaa ei suosittelisi koulutusta kollegalleen 
- 3 ei osaa sanoa
- 2 oli jättänyt kohdan tyhjäksi

Uusia koulutusaiheita:
- Valmennus