Sisältö, taso ja eteneminen
- Pari uutta asiaa tuli opittua. Android ja iOS spesifit asiat olivat minulle entuudestaan tuttuja. Hyvää keskustelua puolin ja toisin.
- Kurssin sisältö ja esitys hyvä.
- Kurssin sisältö oli hyvin sovitettu kahdelle päivälle ja etenemistahti, sekä taso, olivat sopivia mobiilisovelluksen perusteet omaavalle devaajalle.
- Esimerkit valitettavasti jäivät vähän toimimattomiksi verkko-ongelmista jne. johtuen

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Esiintyminen varmaa, materiaali ajan tasalla, harjoitukset olivat sopivalla tasolla.
- Ehkä hivenen enempi valmistautumista ja esitettävään koodiin perehtymistä opettajalta miettimistaukojen vähentämiseksi.
- Harjoitukset ja sisältö painoittuivat pääosin Android alustalle, joten myös esim. iVehkeiden devaamista olisi ollut mukava kokeilla käytännössä.

Järjestelyt
- Käytettyjen ohjelmistojen kanssa oli ongelmia.
- Emulaattorin verkkoyhteysongelmat (syynä Hyper-V) häiritsivät ensimmäistä päivää, mutta onneksi yhteystestit onnistuivat seuraavana päivänä vanhemmalla emulaattorilla.
- Ohjelmistot toimivat pääosin hyvin, mutta esim. verkkoyhteyksissä oli jotain häikkää. Saattoi johtua osin Xamarin frameworkista itsestään, mutta myös rajoitetusta ympäristöstä.
- Koulutustiloissa olisi hyvä olla vastaavia koulutuksia varten esim. iOS laitteita jne.

Suosittelu 
n=7 
- 4 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen 
- 3 ei osaa sanoa

Uusia koulutusaiheita:
- Kahden päivän kurssi oli turhan lyhyt tähän aiheeseen. Kaikki asiat ovat helposti luettavissa netistä. Suosittelisin kurssia, jos henkilöllä ei ole aikaisempaa kokemusta mobiilisovelluksen kehityksestä.
- Vaikka Xamarin on cross-platform frameworkki, niin tästä huolimatta tuntui että alustakohtaisiin toteutuksiin joutui panostamaan aika paljon ja tämä edellyttää tietämystä natiivista kehitysmenetelmistä kullakin alustalla.