Sisältö, taso ja eteneminen
- Sujuvasti etenei perusasioista syvemmälle. Hieman huonosti itse tutustuin etukäteen, joten odotukset eivät olleet täysin realistiset.
- Iso kokonaisuus, lopussa tuli himena kiire johtuen omasta kokemuksestani.
-  Ryhmätehtävät olivat hyvät ja asioita sai miettiä porukassa.
- Hyvät harjoitukset
- Tiivis ja tehokas koulutus, käytännön harjoitustehtävät hyviä. Paljon sulateltavaa. Kurssi ei sovellu henkilöille, joilla ei käytännön kokemusta Scrumista.
- Tuntui hyvältä paketilta, en keksi sisällöstä tai pituudesta valittamista.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Hyvin aikataulutettu sekä jaksotettu asiat
- Pentillä selvästi laaja kokemus aiheesta. Selkeä, esimerkkejä.
- Hyvä tyyli, osaa kuunnella.
- Materiaali pääosin kalvot printattuna + aiheeseen liittyvä opas. Ihan ok, mutta voisi olla ehkä parempikin materiaali jollakin tapaa. Tehtävät hyvät.

Järjestelyt
- Sopivan pieni porukka, joten melko pieni tila riitti ja opetuskin oli intiimimpää!
- Hieman kylmä :-)
- Hyvät tilat
- Paviljongissa hyvät puitteet ja ruoka.

Suosittelu 
n=9 
- kaikki osallistujat suosittelisivat koulutusta kollegalleen

Uusia koulutusaiheita:
- Ketterä johtajuus, organisaatiotason ketteryys