Järjestelyt
- Sähköinen tentti, Wakaru!
- Kolme päivää - kolme eri luokkaa. Tentti taas paperilla. Miksi ihmeessä? Nämä voisi tehdä nykyään sähköisenä.
- Tentti sähköiseksi.

Suosittelu 
n=6 
- 5 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen 
- 1 ei osaa sanoa

Uusia koulutusaiheita:
- ITIL Service Design keväällä 2017
- ITIL CSI, MALC