Sisältö, taso ja eteneminen  

- Aamupäivän teoriaosuus oli mielenkiintoinen ja kattava käytettävissä olevaan aikaan nähden. Iltapäivän harjoitus oli ohjeistukseltaan epäselvä. Aikaa olisi voinut olla myös enemmän varattuna käytännön osuudelle ja sitä kautta harjoituksesta olisi saanut enemmän hyötyä.
- Todella laaja aihe, päivässä ei ehditty käymään kuin hyvin pintapuolisesti läpi. Onneksi sain hyviä tärppejä, esimerkiksi kirjoista jotka aion hankkia ja opiskella itse lisää.
- Etenemistahti oli sopiva, vaikkakin aikatauly ylittyi lähes tunnilla. Tästä seurasi että harjoitustyön tekemiseen jäi vähemmän aikaa (mutta tosin kuitenkin riittävästi). Asiasisältö oli mielenkiintoinen, joskin aika teoreettinen. Esityksessä viitattiin moniin tutkimuksiin, jotka tietty toivat syvyyttä aiheeseen. Se mitä jäin kaipaamaan oli yritysmaailman case studyt == käytännön esimerkkejä miten käytettävyyttä on yrityksissä suunniteltu/testattu. Ja millaisin tuloksin.
- Lopussa tuli hiukan kiire käydä harjoituksia läpi, mutta niin käy aina kun ihmiset päästetään puhumaan :) Aamupäivällä kannattas pitää lyhyitä taukoja osien välissä.
 - Tehtävien tekemiseen ja etenkin esittämiseen varattu aika ei riittänyt kunnolla.
- Yhdelle kurssille todella paljon asiaa. Olisin toivonut enemmän aikaa käytettävyystestauksen asioiden läpikäymiseen ja oman suunnitelman tekemiseen. Erilliset kurssit käytettävyystestauksesta ja käyttäjäkokemuksesta olisi hyvät.
- Olisin ollut kiinnostunut kuulemaan Johannan näkemyksistä lisää. Harjoitustyön teki oli hieman sekavaa. Enemmän taukoja!
- Johdanto oli mielenkiintoinen, mutta voisi silti olla lyhyempi.


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset  

- Jokin konkreettinen esimerkki jostain aiemmin toteutetusta testaussuunnitelmasta olisi ollut mielenkiintoista nähdä ennen omien harjoitussuunnitelmien toteutusta.
-  Todella asiantuntevan oloiset oli opet. Kiitti siitä.
- Harjoitus oli mielenkiintoinen ja opettavainen. Valmis aihe käytettävyystestiharjoituksen tekemiselle estäisi rönsyilyn ainakin omalta osalta. :-) Eka setti liian raskas, pitäisi tauottaa!
- Esiintyminen olisi voinut olla innostavampaa. Olisin kaivannut lisää käytännön esimerkkejä, ja jäin kaipaamaan myös tietoa ulkoasu- ja visuaalisista asioista.
- Aamupäivän "sessioon" tauko.
- Kouluttajat täydensivät  hyvin toisiaan; asiaa tarkasteltiin kahdesta erilaisesta näkökulmasta. Harjoitusten läpikäynti oli yllättävän antoisa osuus. =)
- Alkusessio oli hyvä, mutta workshop-osuutta ei oltu ehkä ihan mietitty loppuun. Tehtävänanto oli ollut hiukan  epäselvä ja suurin osa ajasta meni tehtävän ymmärtämiseen, eikä niinkään tekemiseen. Lisäksi vetäjillä oli eriävät mielipiteet, mikä on oikein ja mikä väärin. Yhden päivän koulutukseen ei ehkä kannata mitään kovin kunnianhimoista workshoppia yrittää sovittaa. Tehtävä voisi olla vaikka joku valmis harjoitustehtävä, jota mentäisiin yhdessä läpi.

Järjestelyt  

- Satunnaista melua viereisestä tilasta ja esityslaitteisto takkuili vähän, mutta muutoin tila oli oikein sopiva tarkoitukseen.
- Ruoka oli hyvää, mutta sitä ei ollut riittävästi.
- Kohtasimme teknisiä ongelmia, kun osallistujien PC:t eivät kytkeytyneet luokkatilan projektoriin. En tiedä miten tama olisi ollut vältettävissä, mutta aikaa paloi hieman esityksistä. Ehkä esitykset olisi oletusarvoisesti pitänyt pyytää kouluttajan PC:hen. Muuten kaikki kaikin puolin ok.
- Mikrotaukoja olisi voinut pitää.
- Kaikki toimi hienosti! :-)
- Naapuritilasta kuului ajoittain kovaäänistä musiikkia, joka hetkeksi vei huomion toisaalle.


Suosittelu  

- n=13  
- 11 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen, 2 ei osaa sanoa

Uudet koulutustarpeet

- Lisää käytettävyyskoulutusta
- Käyttäjätutkimus
- Haluaisin tietää enemmän käyttäjäkokemuksesta. Visuaalisesta puolesta saisi olla enemmän, jäi turhan laihaksi!