Suosittelu n=7  
- 6 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen, 1 ei ollut vastannut kysymykseen