Suosittelu
n = 5
- 3 osallistujaa suosittelisi koulutustaan kollegalleen
(2 vastaus jäi puuttumaan osallistujista johtumattomista syistä)