Sisältö, taso ja eteneminen 
- Pythonin perusteisiin jouduttiin käyttämään liikaa aikaa mikä söi tunteja kiinnostavammilta aiheilta. Esitietovaatimuksissa olleen ohjelmointiosaamisen voisi boldata, alleviivata ja pistää vaikka vilkkumaan.
- Kun vaihdetaan aihetta, olisi hyvä käydä pieni intro asiasta ja kertoa esimerkki mitä ko. asialla voi tehdä tai miten sitä voi käyttää. Python perusteet ja Robot Framework omiksi kursseiksi. Kun en koodausta osaa, niin pythonin perusteet oli hyvä kokonaisuus kyllä. 
- Oletukseni koulutuksen sisällöstä ei ollut, että ensimmäisenä päivä kuluu Python-ohjelmointikielen perusteiden läpikäymiseen ja että koulutuksen varsinaiseen pihviin päästään vasta toisena päivänä.
- Ensimmäisen päivän sisällön olisi voinut käydä hieman nopeammin läpi
- Hieman nopeasti jouduttiin menemään jotkin kiinnostavat asiat koska pythonin perusteet kestivät turhan kauan.
- Kuten kouluttaja itsekin totesi, Pythonin perusteiden läpikäyntiin meni paljon enemmän aikaa kuin kurssin kuvauksessa oli ilmoitettu. Periaatteessa kuitenkin kaikki ilmoitetut asiat ehdittiin käydä läpi kohtalaisella tarkkuudella - mutta varmasti olisi jäänyt enemmän aikaa edistyneille esimerkeille, jos aikataulu olisi pitänyt.
- kurssi oli erinomainen mutta aika ei ole mitoitettu oikein. Olisi pitänyt olla yhden päivä enemmän että kaikki voisi seuraa ja tehdä itse, eikä vain katso mitä opettaja teki kurssin lopussa aika puute takia.
-Kurssi olisi voinut olla pidempi siksi, että olisimme voineet tehdä laajempia testikirjastoja
- Koulutus olisi saanut olla kestoltaan 3 pv. Niistä ensimmäinen kokonaan Pythonille ja kaksi Robotille.
-Koulutuksen sisältö ei mielestäni vastannut sitä millaisen kuvan olin siitä saanut. En tiedä johtuuko tämä siitä, että käsitykseni Robotframeworkin perustiedoista (esitiedot) ei ollut realistinen. Pekka oli erinomainen koulutuksen pitäjä, ja hänellä olisi varmasti ollut paljonkin sellaista tietoa jota koulutukselta odotin. Ensimmäinen päivä kului täysin Python-ohjelmointikielen läpikäymiseen (tähän oli ohjelman mukaan varattu ensimmäisen päivän aamupäivä). Vasta toisena päivänä koulutuksessa päästiin Robotframeworkin läpikäymiseen. Mielestäni robotframework -osuus käsitteli myös pääasiassa perusteita, mutta ymmärrän kyllä että tässä kohtaa odotukseni eivät ehkä kohdanneet todellisuutta. Asiaa voisi mielestäni parantaa avaamalla hieman enemmän koulutuksen sisältöä, sillä otsikko "Advanced Robot Framework: Extending with Python" ja koulutuksen kuvaus on melko suppea.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Esimerkkimalleissa voisi olla kommentteja/dokumentoituja ohjeita valmiina; mikä kyseisessä kohdassa on ideana ja mitä on tarkoitus tehdä, ja selityksiä mikä on argumentti, objekti jne..  Näin  saisi kurssista "materiaalin" oppimastaan asiasta. Nyt meni aika siihen, että naputtelit tarvittavan koodin äkkiä talteen ja ei ehtinyt naputtelemaan mitä kohdassa tehdään. Ei sitä enää viikon päästä muista mitä kohdassa tapahtui.          
- Ajan puuten takia kaikki harjoituksia ei ole mahdollista tehdä toinen päivä iltapäivällä
- Robottiharjoituksia olisi voinut olla enemmänkin, mutta aika loppui kesken. 

Järjestelyt
- Muistutussähköpostiviestin kurssin alkamisesta (joita tuli vaikka kuinka monta) olisi voinut kirjoittaa positiivisemmassa muodossa, eikä niin että toitotettiin sitä kuinka peruminen ei ole mahdollista kuin ilmoittautumiseen asti ja maksamaan joudut. Mielikuvaksi tuli: rahojen saanti on se tärkein pointti. Kouluaikoja ei tullut ikävä.. kouluruokala, ruoka ja vessat :D
- Käytin omaa konetta, joten en osaa kommentoida laitteistoista.

Uudet koulutustarpeet
- Tulevaisuudessa erillinen Python-koulutus edellisenä päivänä voisi olla tarpeen, jotta koulutuksessa voitaisiin paremmin syventyä Robotin saloihin.
- Python-koulutus

Suosittelu
n= 20
- 13 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 6 ei osaa sanoa
- 1 ei suosittelisi koulutusta kollegalleen