Sisältö, taso ja eteneminen 
- Keskeiset asiat käsiteltiin kattavasti. Aika hieman niukka asian laajuuteen nähden, asiaa olisi varmaan riittänyt.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset 
- Kouluttaja osasi asiansa ja esitte sen selkeästi. Materiaali riittävä.
- Kouluttaja oli sujuva ja hallitsi asiansa.

Järjestelyt 
-Kahvia olisi saanut olla enemmän.

Uudet koulutustarpeet 
 - Sopimuskoulutus (sopimuksen laatimisen perusteet, JIT2015-ehtojen muutokset)
- JIT2015

n=11 

10 vastaajaa suosittelisi koulutusta kollegalleen. Yksi jätti vastaamatta kyseiseen kohtaan.