Sisältö, taso ja eteneminen
- Olisin toivonut enemmän käytännön tekemistä, vaikea uskoa että ensimmäisenä päivänä saatiin kaikki perusasiat käytyä lävitse. Ensimmäisenä päivänä käytettiin turhaan aikaa ympäristön pystyttämiseen.
Toisena päivänä minusta oli turhaa käyttää aikaa editoreihin tutustumiseen, ei minusta kuulunut kurssin scopeen.
- Ensimmäisen päivän hands on lähestymistapa hyvä,  samaa olisi toivonut myös toiselle päivälle.
- Kurssi ehkä eteni liian hitaasti - toisaalta se oli varmasti hyvä osalle kurssilla olijoista. 
- Vähän turhan hitaasti edettiin		- Voisi olla enemmän harjoituksia			- Ykköspäivänä hyvin harjoituksia ja sopiva vauhti. Lisää harjoituksia olisin ehkä kaivannut myös päivälle kaksi.
- Harjoituksia olisi voinut olla enemmän. Tempo oli vähän liian hidas.
- Ensimmäisen päivän osuus oli mielenkiintoinen, mutta toisena päivänä etenemistahti ja tarve priorisoinnille näkyi selvästi ja haittasi keskittymistä olennaiseen.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Käytännön harjoitukset olivat hyvin opettavaisia, niitä olisi voinut olla lisää
- Enemmän harjoituksia, niistä oppii eniten.

Uudet koulutustarpeet
- ATDD ja sen fasilitointi		- Ehkä syventävää koulutusta robot frameworkistä ja kirjastojen luonnista siihen.
- python
- Robot jatkokurssi
- Jatko kurssi oman harjoittelun jälkeen voisi olla hyvä. 
- Lisäkurssi RobotFrameworkista jossa paneudutaan enemmän tekemiseen.	On tarve lisäkoulutukselle jossa esimerkiksi SOAP UI projektin testitapauksia ajetaan Robot Frameworkilla tai Robot Framework ajaa suoraan kirjastolla SOAP viestejä. Nyt on olemassa täysin erilliset kurssi Robot Frameworkista ja SOAP UI:sta mutta ehkä tarvitaan vielä räätälöitynä syventävä jatkokurssi

Koulutusjärjestelyt
- Turhaa aikaa käytettiin ympäristön pystyttämiseen

n=14/15

13/14 vastaajaa suosittelisi koulutusta kollegalleen.