Sisältö, taso ja eteneminen

- Erityiskysymyksiä ja esimerkkejä jäi kaipaamaan.


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset

- Hyvä jäsennelty esitys aiheesta!


Palautekyselyyn vastanneista 5/7 suosittelisivat koulutusta kollegalleen (1 ei osannut sanoa, 1 ei vastannut).