Sisältö, taso ja eteneminen

- Tehtäviä olisi voitu käydä enemmän läpi tai esimerkkejä
- Hyvin tiivistetty ja selkeästi esitetty asiasisältö
- Kouluttajan omat kokemukset nostivat koulutuksen arvoa huomattavasti ja olivat koulutuksen parasta antia.


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset

- Erittäin hyvä kouluttaja. Materiaalia ja tukea tarjottiin myös koulutusraamin ulkopuolella.


Uudet koulutustarpeet

- ITIL Service Strategy
- ITIL Continuos Service Improvement


Palautekyselyyn vastanneista kaikki (6/6) suosittelisivat koulutusta kollegalleen.