Sisältö, taso ja eteneminen

- Taso oli sopiva ja ajankohtaista. Minun mielestä hyvä, että annettiin keskustelulle tilaa, vaikka ei sen takia ehditty käydä läpi kaikkia asioita.	
- Ryhmätyöt hyvä väline ja ne oli hyvin toteutettu, toimittaja vs. asiakas -näkökulma erittäin onnistunut.	
- Monessa profitissa on kiireen tunne.	Loppua kohden käsiteltiin juosten asioita -> aika loppui kesken. Olisin toivonut käytönnön harjoitusta aikataulun suunnittelemisesta. "Lopputyönä" oltaisiin voitu laatia kokonainen projektisuunnitelma.	
- Aika käytettiin tehokkaasti, mutta asiaa oli paljon; vielä muutaman lisätunnin olisi saanut hyvin kulumaan.	
- Hieman liian paljon käsiteltävää materiaalia, tuli vähän kiire.


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukse

- Hyvä tietopaketti, ryhmätyö oli antoisa.	
- Kouluttajan asiantuntemus erittäin hyvä ja tosielämän esimerkit hyviä.	- Hyvä esiintyjä, paljon reaaliesimerkkejä. Materiaali hyvä.	- Harjoitukset olivat hyviä, mutta niitä olisi voinut olla enemmän.	- Harjoitukset konkretisoivat teoriaa, niitä olisi voinut tehdä lisääkin.	- Hyviä harjoituksia.


Uudet koulutustarpeet

- Projektinhallinnan työkalujen koulutusta (esim. MS Project)
- Käytännön projektinhallinnan työkalujen hyödyntäminen, eri suunnitelman osien laatimisen tarkempi harjoittelu (viestintä, riskit, aikataulutus, resurssointi)
- Projektin omistajien koulutus, koulutus projektin ohjausryhmässä työskenteleville.

Palautekyselyyn vastanneista kaikki (6/6) suosittelisivat koulutusta kollegalleen.