Sisältö, taso ja eteneminen

- Hyvä sisältö. Teoriapuolta + keskustelua oli sopivasti ja tarvittaessa sai lisätietoa. Harjoituksia myös hyvä määrä että sai ajatuksesta kiinni, ei jäänyt tarve syvemmille harjoitussessioille.	
- Turhan teoriapainoitteista oli. Sinällään ymmärrettävää, mutta kun ei pääse itse tekemään, niin asiat tuppaavat nopeasti unohtumaan.		- Järjestelyt olivat hyvät. Ja opetus oli  korkeatasoinen ja sopivan tasoinen käytettävissä oleva aika huomioiden.		
- Asioita käsiteltiin oikein hyvin.				


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Oikein toimiva koulutus. Läpikäytyjen asioiden setti oli tarpeeksi kattava ja mielenkiintoinen.					- Tehtävien tekoa hidasti hieman web käyttöliittymän toiminnallisuus. Valmis tietokantarakenne olisi voinut olla valmiiksi paperilla.			- Esimerkit auttavat paljon, niitä oli materiaalissa, ja enemmänkin saisi olla.	


Uudet koulutustarpeet
- Optimointikurssi	
- PL/SQL-koulutus olisi tarpeen.


Palautekyselyyn vastanneista 8/10 suosittelisivat koulutusta kollegalleen. 2 vastaajaa ei osannut sanoa.