Sisältö, taso ja eteneminen

- Esimerkit oli helposti ymmärrettäviä. Kouluttaja sanoi usein, ettei näytettävä esimerkki sovellu hyvin havainnoitavaan ongelmaan. Voisiko esimerkit muuttaa niin, että ratkaisu soveltuisi ongelmaan?	
- Kurssin sisältö hyvin sovitettu kurssin kestoon. Päivässä saatiin tosi monipuolisesti käytyä rinnakkaisen ohjelmoinnin perusteet. Tasokin oli sopiva kokeneellekkin ohjelmoijalle, jolle rinnakkaisuus ei ole niin tuttu.		- Monipuolisesti käytiin läpi eri asioita etenkin funktioita ja niiden käyttöä. Enemmän käytännön esimerkkejä olisi jäänyt kaipaamaan.		- Alussa eteneminen hidasta ja iltapäivällä nopeaa.					- Kuvat olisivat hyviä selventämään tiettyjä asioita esim. suoritusjärjestyksiä.		
- Hieman enemmän olisi toivonut painotusta myös async-kutsuille. Hyvin käytiin kuitenkin läpi asioita. Yksi päivä on vain liian lyhyt aika tähän.	


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Harjoituksen hyvin suunniteltu. Kouluttaja kertoi asiat erittäin selkeästi.		
- Koodiesimerkit olisi voinut antaa suoraan valmiina esimerkkeinä. 5-10 minuuttia ajatteluaikaa tehtävää kohden ei ole tarpeeksi etenkin jos asia on täysin uutta.						- Käytännön esimerkit puuttuivat. Olisi hyvä tietää, missä voisi oikeasti käyttää.				


Uudet koulutustarpeet
- Säikeistetyn ohjelman testaaminen, tietokannan kirjoitussuojaukset


Palautekyselyyn vastanneista 9/14 suosittelisivat koulutusta kollegalleen. 4 vastaajaa ei osannut sanoa.