Sisältö, taso ja eteneminen
- Tahti hyvä. Joitain esimerkkejä HO:n päätöksistä olisi voinut olla enemmän.	- Taso hyvä, ei liian yksityiskohtainen. Toisaalta mitään oleellista ei mielestäni jäänyt pois.		- Melkoisen runsas setti yhdelle päivälle, mutta hyvä yleiskatsaus joka tapauksessa.
- Enemmän olisin toivonut asiaa nimenomaan esimiehen näkökulmasta, nyt keskityttiin paljon työnantajan vastuisiin ja velvoitteisiin.
- Laaja alue käsiteltiin hyvin suhteessa käytettävissä olevaan aikaan.	
- Luento sisälsi aktiivista keskustelua, mikä oli parasta käytännön esimerkkien kanssa.
- Asiaa paljon, perustietoja kaikista riittävästi. Esimerkkitapauksista vaikea sanoa kyllä/ei, koska ratkaisut tapauskohtaisia.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Saman hyödyn olisi saanut lukemalla aineiston. Kun ei ole hyviä mielenkiintoisia esimerkkejä, eikä mitään haluta tulkita, lopputulema on puuduttava ja vähän turha päivä.
- Kaikki hyvällä tasolla.	
- Yhteenkään kysymykseen ei tullut konkreettista vastausta. Ei edes suuntaa antavia arvioita, case-esimerkkejä tms. Siinä mielessä ei tukenut käytännön esimiestyössä esiin tulleita haasteita.
- Kaikkia kalvoja ei tarvitse lukea ääneen, esimerkit paremmin kohdennetuksi osallistujien alaan.					- Hyvä power point -show. Olisin voinut lukea itsekin vaikka kotona. Kaikkiin kysymyksiin vastaus oli tyyliin "se on näyttökysymys". Asioita olisi voinut paremmin havainnollistaa vaikka käytännön esimerkein, ellei itse uskalla ottaa mihinkään kantaa.

Palautekyselyn suosittelu-kohtaan vastanneista (9/13) viisi (5) vastaajaa suosittelisi koulutusta kollegalleen ja neljä (4) ei osannut sanoa.