Sisältö, taso ja eteneminen

- Aika paljon ilmaa aikataulussa. Olisin toivonut enemmän teoriasisältöä. Liian kauan käytettiin aikaa perusasioihin.					- Hyvä koulutus ja hyvä kouluttaja		- Mielenkiintoinen, rento meininki ja kouluttajalla oli kompetenssi hallussa. Pureuduttiin hallinnan ytimeen, keskeiset asiat käytiin läpi ja käytännön harjoitukset olivat hyviä. Tästä on hyvä jatkaa omatoimista perehtymistä syvällisemmin aiheeseen.		
- Oli minulle tosi sopiva.	
- Odotin hieman enemmän advanced ominaisuuksien läpikäyntiä.	
- Sopiva vaikeustaso. Tuli paljon uutta ymmärystä asioihin, joiden kanssa työskentelen.


Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset

- Harjoitukset olisivat voineet olla ohjattuja, nyt tehtiin vain sitä, mikä sattui huvittamaan. Arvostaisin, jos kouluttaja sanoisi suoraan, jos ei tiedä vastausta johonkin kysymykseen.					- Kaikki hyvin						- Kouluttajalla  tuntui olevan käytännön osaamista ja tuntemusta. Kysymyksiin tuli käytännön vastaukset.


Uudet koulutustarpeet
- SQL Server 2014:n uudet ominaisuudet ja niiden hyödyntäminen.				- Syvällisempi DBA koulutus.							- SQL-tietokannan optimointi

Koulutukseen osallistuneista 8/12 suosittelisi koulutusta kollegalleen.