Sisältö, taso ja eteneminen
- Vähän kiire tuli, oli kuitenkin hyvä, että käytettiin paljon aikaa harjoituksiin.
- Ok tahti, ok asia, jos tentti on tätä
- Ei ollut alun perin selvää käsitystä, että oli kyseessä valmennus. Oletus oli yleisemmästä projektinhallinnan koulutuksesta. Muuten ok.
- Kovin paljon oli asiaa puristettu kolmeen päivään.
- Harjoituksia enemmän, yhdessä läpikäyntiä
- Olisi ollut hyvä, jos ennen kurssia olisi saanut jonkun tiivistetyn kuvauksen käsiteltävistä asioista, kuten ositus, pert-kaavio jne.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Matsku hyvä
- Hyvä olisi olla IT-alan koulutuksessa IT-alaa erityisesti tunteva kouluttaja. 		- Materiaaleja sähköisenä olisi hyvä saada.	


Osallistujista 6/7 suosittelisi koulutusta kollegalleen.