Sisältö, taso ja eteneminen
- Mielelläni olisin työstänyt enemmän harjoituksia suoraan omaan työhön ja työpaikkaan peilatan, s.e. koulutuksesta olisi suoraan jäänyt jotain konkreettista "tuliaisiksi" vietävää. Tosin ajatuksia ja ideoita koulutus kyllä herätti, mutta ne jäivät itsellä vielä aika korkealle tasolle. 
- Liian vähän teoriaa, liian pitkiä tehtäviä.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Harjoituksiin käytetty aika suurimmalta osin turhaa. 
- Leankitin boardi oli havainnollinen ja tosi hyödyllinen harjoituksissa!

Uudet koulutustarpeet
- TDD (Test Driven Development), Testauksen automatisointi

Osallistujista 6/9 suosittelisi koulutusta kollegalleen.