Sisältö, taso ja eteneminen
- Vähän liikaa asioita ottaen huomioon koulutuspäivän pituuden. Olisi voinut keskittyä hieman enemmän johonkin tiettyyn osa-alueeseen, esim. SoapUI-työkalun monipuoliseen käyttöön.
- Perusteista sai hyvin kuvan :)
- Vastasi tarpeisiin (terminologia tutuksi)
- Sisältö ok. Taso hyvä. Tahti nopea. Jos jäi ihmettelemään jotain niin putosi nopeasti kyydistä. Omaksi onneksi asiat suhteellisen tuttuja joten pääsi takaisin kärryille. 
- Ongelma oli ettei välillä tiennyt pitäisikö seurata opetusta vai kokeilla asiaa "omalla" koneella.
- TopDown lähestymistapa oli hyvä kun asiaa ei paljon tuntenut entuudestaan, toisaalta sen vuoksi loppupäivästä ei oikein jaksanut enää päästä sisään 4. osuuteen eli se meni hieman ohi.
- Kouluttaja ei juuri kysynyt onko epäselviä asioita, eikä kysymyksiin olisi ollut paljon aikaakaan, jos ollenkaan.
- Liian suuri aihealue yhteen päivään niputettu. SoapUI:n edistyneemmät ominaisuudet jäi käymättä läpi.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Virheitä materiaalissa. Puuttui materiaalissa kerrottuja ohjelmia / esimerkkejä.
- Demoissa oli pieniä teknisiä ongelmia ja lievät epäselvyydet ohjeissa ja etenemisjärjestyksessä toivat lisähaasteita.
- Kiire :(
- Helppo kuunnella vaikka puhui nopeasti
- Kaikkia suunniteltuja harjoituksia ei saatu tehtyä esim. NetBeansilla, koska asennuksen mukana ei ollut mennyt kaikkia esimerkkiprojekteja. 
- Osa harjoituksista meni aika nopeasti ohi
- Demot meni pieleen

Koulutusjärjestelyt
- Netbeansista puuttui asioita, ei päästy testaamaan kaikkea.
- Eri versiot käytettävistä ohjelmista ja puutteelliset asennukset tekivät jostain demoista täysin mahdottomia suorittaa.
- ok
- huono tuoli ja kylmä, vetoinen paikka
- Väärä NetBeans asennus...
- Yksi ohjelma oli vajaasti asennettu, joten sillä ei pystytty harjoitusta tekemään.

Uudet koulutustarpeet
- SoapUI-työkalun käyttö testauksen apuna.
- Lisää vastaavaa toteutuspuolen asiaa, sopivalla tasolla testaajille