Sisältö, taso ja eteneminen
- Käytettävissä oleva aika: Materiaalin voisi toimittaa etukäteen (esim. viikko) kurssilaisille tutustuttavaksi.
- Paljon asiaa 2,5 päivään. Sulattelua!
- Aikamoista materiaalin läpijuoksua (paljon asiaa, vähän aikaa).
- Välillä liian kiivas tahti. Olisin kaivannut enemmän case esimerkkejä ja keskustelua, mutta eipä tainnut edes kuulua kurssin sisältöön.
- Paljon asiaa kolmelle päivälle. Oppimista haittaa valmistautum. tenttiin -> materiaali jakoon muutamaa pvä ennen koul. tai tentti muutama pvä koul. jälkeen. Materiaali joiltakin osin huonoa suomea. 

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Luentomateriaali: Osassa kuvia teksti on liian pientä luettavaksi. Lisäksi joissain kuvissa tekstien tummia taustoja voisi vähän vaalentaa luettavuuden parantamiseksi. Yleisesti ottaen teksti on suoraa käännöstä englannista, mikä näkyy paikoitellen lauserakenteissa.
- Koulutusmateriaali oli kielellisesti huonoa, mikä haittasi oppimista (kapulakielisyys, lauserakenteet).
- Raskasta kieltä materiaalissa. Käännös huonosti englannista.
- Materiaalin suomennos ontuvaa paikoitellen.
- Koulutusmateriaalia voisi selkeyttää, karsia. Materiaalin kielelliset asiat. Harjoituksia harjoitustenttejä lukuunottamatta ei ollut.
- Puhuit liian nopeasti, hypit sanojen yli: puhetta tuli, mutta siitä ei saanut selvää.
- Materiaalissa olisi hyvä olla yleiskuvauksia, johon voi helposti palata. Paljon asiaa lyhyessä ajassa, ehkä enemmän aikaa pitäisi olla sulatella asioita ennen tenttiä.
- Materiaalissa kirjoitusvirheitä, kuvissa mustaa tekstiä mustalla taustalla, hankalia lauserakenteita.
- Mitkä harjoitukset? Kouluttajan lukiessa suoraan kalvolta oli liian nopeaa, ei pystynyt sisäistämään lausetta. Materiaalin suomenkieli on aika karmaisevaa. Sanajärjestykset pielessä. Kaipaisin englanninkielistä materiaalia suomen lisäksi.
- Vähänlaisesti käytännön esim. Aamupäivisin opetuksen tahti verkkaisempaa. Loppua kohti kiihtyi, koska ilm. koko matsku käytävä opetuksessa. 

Koulutusjärjestelyt
- Koulutus -> viikon opiskelu -> tentti							- Äänentoistoa ei saatu toimimaan.

Uusia koulutustarpeita
- ITILin implementoinnin käsittelyä

Kaikki koulutuksen osallistujat suosittelisivat koulutusta kollegoilleen.