Kaikki vastaajat suosittelisivat koulutusta kollegalleen.

Sisältö ja ajankäyttö

- Hyödyllinen koulutus työtäni ajatellen. Mukava ryhmä.
- Hyvä runko. Jokainen joutui laittamaan itsensä likoon.
- Hieman kiireinen aikataulu
- Sisältö oli mietitty hyödylliseksi kokonaisuudeksi
- Kouluttaja osasi ottaa huomioon henkilökohtaiset ominaisuudet ja antoi paljon vinkkejä, miten voisi parantaa ja mitä voisi poistaa esityksestä
- Meinasi tulla kiire

Kouluttaja ja harjoitukset

- Monipuolista ja perusteltua palautetta. Kouluttajan
asiantuntemus tuli sekä omassa esitelmässään, esimerkeissä että palautteissa esille.
- Kouluttajalla oli asiantuntemus ja kokemus ajan tasalla
- Hämmästyttävän hyvä koulutus. Palautteen antaminen parasta tähän mennessä nähdyistä. Videointi tuki hyvin koulutusta.
- Kaikki oli kohdallaan

Järjestelyt

- Ergonomia tilassa ei paras mahdollinen. Ruokailun voisi järjestää yhteisesti. 40 minuutissa on vaikeaa ehtiä käymään syömässä.
- 3x yhteisruokalailu olisi ollut tarpeen

Uudet koulutustarpeet

- PowerPoint-esitysten standardointi
- Esitysmateriaalin tekeminen
- Koulutusmateriaalin visuaalisuus, äänenkäyttö
- Puhetekniikka
- Valmistelu kuntoon, tavoite selkeäksi ja suhde osallistujiin