Kaikki vastaajat suosittelisivat koulutusta kollegalleen.

Sisältö

- Asiat käsiteltiin perusteellisesti ja kärsivällisesti
- Omaan tasoon nähden olisi voinut aloittaa perusteista, toisaalta esim. pivot-osio oli todella avartava
- Täysin uudet, isommat kokonaisuudet, kuten VLOOKUP jne., olisivat vaatineet minulta enemmän aikaa
- Olisi hyvä, jos etukäteen kartoitettaisiin osallistujien osaamistaso ja tarpeet sen käyttöön
- Etukäteen olisi hyvä selvittää, mitä tai millä tasolla koulutukseen tulijat ovat. Nyt oli paljon eritasoisia, ja jokaisella oli eri kiinnostuksen kohteet.
- Paljon asiaa, aika vähän loppui kesken, kun syvennyttiin johonkin perusteellisemmin. Hyvä kuitenkin, että kysymyksiin paneuduttiin ja saimme vastaukset.
- Kolmen päivän kurssina asiat
ehdittäisiin kenties käydä paremmin
läpi
- Kaikkea ei ehditty käymään läpi
- 3 päivää olisi ollut minimi-ihanne ajanjaksoksi
- Makroihin jätettiin liian vähän aikaa. Taukoja olisi voinut tiivistää, että asioita olisi ehditty käymään enemmän läpi.

Kouluttaja, harjoitukset ja materiaali

- Opetus kaikkinensa hyvää ja tahti sopiva, ainoastaan jos jäi jossain kohtaa miettimään niin meinasi tipahtaa
- Materiaalissa saisi olla enemmän kuvia, jotta sitä voisi hyödyntää enemmän jatkossa
- Hyvä, rauhallinen, selkeä esiintyminen
- Välillä nopea tempo aiheutti kärryiltä putoamisen. Kaikki toiminnot eivät olleet materiaalissa.
- Harjoitusten vastaukset olisi voinut olla nähtävillä = tavoitetila

Järjestelyt

- Aivan sattumalta kuulin koulutuksesta

Jatkokoulutustarpeet

- LookUP-komentojen soveltamista täytyy harjoitella lisää
- Lisäkoulutusta Exceliin. Koulutus olisi voinut hyvin kestää 3 päivää, jotta olisi ehtinyt harjoitella enemmän.
- MS Excel macrot, muut MS-tuotteet (Word, Outlook, One Note)
- Macro-koulutus (2)