Sisältö, taso ja eteneminen
- Tuntui, ettei ensimmäisestä päivästä jäänyt käteen oikein mitään, toinen oli hyödyllisempi. Välillä mielestäni turhaa asiaa, esim. käyttötapaukset. Loppukeskustelulle olisi ollut kiva jäädä aikaa.
- Koulutus olisi voinut sisältää enemmän tehtäviä ja esimerkkejä testitapauksista, mikä olisi vaatinut enemmän aikaa.
- Peruskäsitteitä olisi ollut hyvä kerrata, kun niitä tuli uudelleen esille. Kaikki eivät olleet ennestään tuttuja. 
- Alku oli melko sekavaa, hiukan voisi jäsentää enemmän ja lisää esimerkkejä. Toinen päivä oli selkeämpi, rakenteellisempi kokonaisuus.
- Liian teoreettinen, ei juurikaan käytännön hyötyä
- Ehdittiin käsitellä myös osallistujien toivomia extra-aiheita (Microsoft PEX, Test driven development), hyvä! 
- Enemmän koodiesimerkkejä: mikä tässä yksikkötestitapauksessa on huonoa, miten siitä saa hyvän etc. Enemmän tietoa ohjelmistoista, joita voi käyttää testauksen tekemiseen ja automatisoimiseen.
- Painopiste oli sovelluskehittäjille suunnatussa informaatiossa. Kuitenkin käsiteltiin enemmän testaajan kannalta. Ei sekään huonoa ole, mutta ei skuupissa. Sovelluskehittäjän näkökulma jäi aika ohueksi.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Kouluttaja hallitsi esittämänsä asian erinomaisesti, mutta sisältöä olisi voinut avata paremmin esimerkiksi
tehtävien avulla. 
- Välillä seuraaminen oli hankalaa, sillä näytettävä dia saattoi olla eri kuin mistä puhuttiin. Harjoitukset olivat mahtava lisä koulutukseen.
- Kirjallinen materiaali voisi sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa kuin esitysgrafiikka.
- Harjoitukset olisivat kehittäjille opettavaisempia, jos ne suoritettaisiin oikeassa kehitysympäristössä.
- Materiaali olisi hyvä olla värillinen, koska joissain kuvissa oli asioita esitetty väreillä ja ne hukkuivat musta-valkoisesta kuvasta.
- Harjoitukset olivat hyviä ja sopivan mittaisia. Purkutapa myös oikein hyvä.

Koulutusjärjestelyt
- Koulutusjärjestelyt hyvät!
- Huoneen äänieristys oli heikko ja naapurihuoneen äänet häiritsivät.
- Vesi loppui kesken iltapäivällä.

Uusia koulutustarpeita
- Testien suunnittelu käytännössä (yksikkötestit), NUnit-ympäristössä: hyvät tavat, Mockien käyttö, setuppien käyttö, tehokkaiden testien kirjoittaminen, arkkitehtuuri NUnitissa yms., automaattisten testien tekeminen
- Lisää testitapausten suunnittelua ja käytännön testausta
- Sellainen koulutus, jossa käydään läpi työmääräarvioiden tekemisen perusteet ja huomioon otettavia asioita
- Testauksen suunnittelu, hallinta, testiarkkitehtuuri - eli sov.keh. ylemmällä tasolla tapahtuva suunnittelu