Sisältö, taso ja eteneminen
- Ehkä sulautettujen ympäristöjen probleemia olisi voinut sisällyttää enemmän kurssisisältöön. Osassa harjoituksista oli liian pitkä aika. Pohdittavaksi: Voisiko itse käännösprosessia optimoida?
- Multi-Core-optimointiin olisi voinut käyttää enemmän aikaa.
- Minun ongelmani oli, etten osaa Linuxia.
- Liian matemaattinen 2. päivä (liukuluvut ja lineaarialgebra)
- Välillä tuntui, että aikataulua tuijotettiin liian tarkkaan. Arkkitehtuurin huomioiminen optimoinnin kannalta oli uusi ja tärkeäksi osoittautunut asia. Asiat pitkälti työasema-/palvelinnäkökulmasta, moni teki työssä sulautettuja.
- Osa aiheista itselle turhia, esim. liukuluvut, säikeet
- Demot kirjastojen käytöstä liian pitkät, riittäisi, että ajaa ne läpi ja toteaa tulokset. Enemmän toivoisi yleistä pullonkaulojen metsästyksestä tilanteessa, jossa se ei ole ennalta selvä. Cache-optimointiosa oli hyvä. Myös I/O-pullonkaulojen etsimiseen olisi voinut pureutua.
- Hieman kiirettä välillä. Aikaa ei kaikille harjoituksille.
- Enemmän sulautettua puolta saisi käsitellä. Tietorakenteista voisi eritellä vaativuuden haussa, lisäyksessä ja poistossa.
- For-looppien optimoinnit oli helppo ymmärtää.
- Sulautettuja järjestelmiä hieman enemmän olisi voinut olla.
- Harjoituksia olisi voinut käydä yhdessä enemmän läpi. Nyt jäi osa vähän avoimeksi. Toisen päivän demo-osuudet olivat hyviä.
- Ensimmäisen päivän harjoitukset (tai osan) voisi tehdä kotona ja siten saada lisäaikaa luennoille/demoille 1. koulutuspäivänä.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Kouluttajat olivat hyvin perillä kurssilla käydyistä asioista.
- Kouluttajat todella päteviä
- Kouluttajat ammattitaitoisia. Ilvonen vaikutti jo "vanhalta tekijältä" lyhyehköstä CSC-urasta huolimatta. Saarisen finglish-snobbailu hieman huvittavaa.
- Kouluttajien asiantuntemus oli erinomainen ja oli sen johdosta todella innostavaa kuunneltavaa.

- Materiaali oli värikäs ja selkeä. Osa harjoituksista oli ehkä hieman liian laskentapainotteisia.
- Joitain virheitä oli jäänyt materiaaliin. Harjoitukset osin epäselviä. Ei selvinnyt heti, mitä pitäisi tehdä.
- Liikaa harjoituksia ja harjoitukset turhan monimutkaisia ja raskaita
- Kaikkia harjoituksia ei ehditty tehdä.
- Aikaa voisi käyttää hieman enemmän harjoituksissa, joissa koodattava, ja vastaavasti vähemmän niihin, joissa vain tarkistellaan suoritusaika.
- Harjoituksissa keskityttiin liikaa matemaattisten kaavojen muokkaamiseen.

Koulutusjärjestelyt
- Ilmaiset parkkipaikat pitäisi huomioida paikkaa valittaessa.
- Ohjelmassa oli kahvitauot Agorassa ja koulutus Alexandrassa :). Ehkä voisi aina ilmoittaa, tarviiko omaa konetta.

Uusia koulutustarpeita
- Tietokannat
- Syntyi ideoita omien koodien optimointiin