Sisältö, taso ja eteneminen
- Jäi kovasti harmittamaan, että ohjelma ei ollut ihan sitä, mitä sähköpostiin toimitetussa ohjelmassa väitettiin (olisin kaivannut mm. MVC-mallia).
- Sähköpostivahvistuksen sisältö ei ollut sama kuin kurssilla (?).
- Ohjelmassa alun perin ollut MVC-osuus? Sen piti olla se oleellisin…
- Ohjelmaa olisi voinut olla enemmän. Homma eteni aivan liian hitaasti.
- Tahti turhan hidasta. Alun esittelyssä selvisi, että suurin osa (kaikki?) ohjelmointitaustaisia --> nopeampi tahti olisi sopinut paremmin.
- Kurssi oli suunnittelijoille ja tästä keskusteltiin tunti kurssin alusta --> olisi voinut käyttää ajan paremmin.
- Designer-kurssi, jossa osallistujajoukko oli enemmänkin sovelluskehittäjiä.
- Kurssi oli toiselle kohderyhmälle.
- Designerin näkökanta kokeneille ei toiminut.