Sisältö, taso ja eteneminen
- Teoriaa olisi voinut olla enemmän.
- Olisi ehkä voinut olla vieläkin "syventävämpi". 
- Sopiva vauhti, joustava oikeissa kohdissa

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Hyviä harjoituksia
- Harjoitukset oli jälleen hyviä ja niitä oli sopivasti.
- Harjoitukset toivat asian hyvin havainnollisesti esiin. Kouluttaja tiesi, mistä puhui.

Koulutusjärjestelyt
- Tila voisi olla pienempi / paremmin ryhmätyöhön sopiva.

Uusia koulutustarpeita
- En osallistunut edellisiin käytettävyys-kurssipäiviin, joten ne olisi hyvä käydä myös.