Sisältö, taso ja eteneminen
- Liian vähän esimerkkejä. Keskityttiin ajallisesti liikaa helppoihin (raja-arvot, ekvivalenssi) ja "turhiin" asioihin.
- Ekan päivän alkua voisi tehostaa jättämällä alkeet pois.
- Oliko opetusmateriaalia ja sisältöä liikaa suhteessa aikaan? --> Asioiden sisäistäminen opetettaville pitäisi olla tärkeämpää kuin opetusmateriaalin läpi kiirehtiminen alusta loppuun. 
- Välillä käytiin asioita todella nopeasti. Joitain asioita sivuutettiin vain nopeasti, ei syvennytty. Vähemmän asiaa, jotta ehditään syventyä paremmin. Selkeämmät harjoitukset ja enemmän itse tekemistä ja vähemmän ohjaajan monologia. Lopussa tuli kiire ja asioita meni minulta ohi. 
- Alussa vähän liian yleistä asiaa, tiivistämistä alussa, lisää keskustelevaa osallistumista.
- Osallistujat voisivat tuoda ongelmiaan yhteisesti käsiteltäviksi. 
- Koulutus oli tarkoitettu aloittaville testaajille.
- Kurssin alku oli turhan yleisellä tasolla. Kaikki kurssilaiset olivat testauksen kanssa tekemisissä. Toinen päivä oli erityisen hyvä.
- Käsiteltiin asiat sopivissa osissa. Ei tullut "infoähkyä".
- Asiat käsiteltiin sopivan napakkaan tahtiin. Osa aihealueista ei koskettanut itseä suoranaisesti, mutta ihan mielenkiintoista tietoa.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Koulutuksissa parasta osallistujien välinen keskustelu. Sitä ei syntynyt ollenkaan. "Kalvosulkeiset".
- Opetusmateriaalia seuratessa tuli tunne, että kokonaiskuva sille, mitä opetetaan, ei ole täysin selvä, eli mikä on kurssin ns. "punainen lanka". 
- Kouluttaja ei juurikaan kertonut muuta kuin mitä materiaalissa jo luki. Tosin oli melko yleisellä tasolla. Kouluttaja käytti melkein aina samaa esimerkkiä. Lisää syvyyttä esimerkkeihin. Tuntui että koulutus oli hyvin yleisellä tasolla koko ajan. Välillä esimerkeistä ja harjoituksista ei käynyt ilmi, mitä pitää tehdä. Enemmän olisin toivonut keskustelua aiheesta. 
- Harjoitukset hyviä, enemmän käytännön esimerkkejä, miten tekniikoita voidaan hyödyntää todellisuudessa.
- Koodikattavuus hyvä tietää, mutta voisi jättää väliin testaajille suunnatusta koulutuksesta. Lisäksi tilamallipohjainen testaus olisi voinut tulla aikaisemmin käytyä läpi kun viimeisenä.
- Harjoitukset toimivat hyvin. 
- Hyvä tatsi
- Koulutusmateriaalin jako etukäteen voisi tehostaa koulutusta. 

Koulutusjärjestelyt
- Luokasta puuttui seinäkello.
- Voisi olla yrityskohtaisia, jolloin oman työn esimerkkien esiin tuonti olisi "suorempaa". 
- Kahvi koulutustilaan toimi hyvin. Pöydät oli melko pienet, oli vähän tilaa levitellä tavaroitaan. Koulutustilasta puuttui naulakko eikä uskaltanut jättää takkia tilan ulkopuolelle. Koulutus hyvällä paikalla keskustassa. Olisi ollut hyvä, jos osallistujat olisivat esitelleet itsensä ennen koulutuksen alkua. Olisi tiennyt, minkälaista porukkaa on mukana.
- Auton pysäköiminen ongelmallista keskustassa ellei hotellin kanssa sopimus heidän p-tilan käytöstä. Hankaloittaa kurssille tuloa + maksuja koituu osallistujille. 
- Tiedotus oli hyvää. Parkkeeraus aiheutti hieman miettimistä etukäteen.
- Hotellin neuvotteluhuone ei ole paras paikka koulutukseen, yliopistolla on paremmat tilat. Muuten ok.
- Naisten vessan toinen vessa rikki (lukko + huuhtelu) ja ei tullut lämmintä vettä. Terveellisempää syötävää päiväkahville, kiitos. Esim. hedelmäkori voisi olla koulutustilassa.
- Kahvi lounasaikaan voisi olla hyvä lisä.

Uusia koulutustarpeita
- Jokin syventävä kurssi samasta aiheesta, jossa pääsisi enemmän kokeilemaan