Sisältö, taso ja eteneminen
- Etätyöntekijöiden mukaan ottaminen puuttui. Ajankäyttö hyvä.
- Asiat käsiteltiin erittäin hyvin ja havainnollisesti. Sisältöön voisi lisätä menetelmien soveltamisen digitaalisessa maailmassa.
- Luovuus-osio oli hyvää ekstraa muutenkin tarpeelliseen koulutuskokonaisuuteen.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Kouluttajan esiintyminen erittäin selkeää. Kouluttaja pystyi nostamaan keskeisiä asioita (keskusteluiden pohjalta nousseita) ja vastauksia kysymyksiin.
- Kouluttajan tietotaso ja taustaopit tukivat kokonaisuutta.
- Kouluttaja osasi asiansa, oli hyvä ja luonteva esiintyjä. Hän osasi hienosti luoda hyvän ilmapiirin.
- Hyvä, aktivoiva tapa käydä läpi
- Ennakkomateriaali hyvä 
- Kouluttaja onnistui luomaan mukavan rennon ilmapiirin.

Koulutusjärjestelyt
- Vähän ankea tila, mutta siitä huolimatta meni ok. 
- Koulutuksen alustus PROFITin puolesta oli mukava.
- Kahvi loppui kaksi kertaa. Ikkunaton tila.
- Ikkunaton huone miinusta
- OK

Uusia koulutustarpeita
- Miten tehostaa etänä toimivien ryhmien työskentelyä?
- Digitaalisten välineiden käyttö fasilitoinnissa
- Mitä työkaluja on etätyöskentelyyn? Miten pidetään hyvä ja tehokas tilaisuus puhelimitse / videoneuvotteluna.
- Etätyö 
- Luovan fasilitoinnin koulutus (1 pv)
- Luovuuden kehittäminen