Sisältö, taso ja eteneminen
- Odotin enemmän koodausta.
- Itselle ehkä hiukan liian helppo. Etenemistahti sinällään sopiva.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Kouluttajan asiantuntemus erinomaista, harjoitukset noudattivat selkeää kaavaa ja mielestäni edistyivät asian edetessä.
- Kouluttaja oli hyvä esiintyjä. 
- Harjoitukset kerrankin sopivia, eivät liian paljon aikaa vieviä. Asia ehditään käydä paremmin läpi, kun "turhaan" harjoitukseen ei kulu aikaa.

Koulutusjärjestelyt
- Näytöt olivat harmillisen pieniä. Käytännön työtila onnetonta, jos piti Visual Studion työkaluja näkyvillä.

Uusia koulutustarpeita
- Tietokantojen perusteiden 
koulutus
- WCF, Server-Client, kurssi jossa ei keskitytä GUI-asioihin lainkaan, eikä web-ohjelmointiin