Sisältö, taso ja eteneminen
- Palautekeskustelut voisivat olla hieman lyhyempiä. Nyt yksittäistä esiintyjää ruodittiin melko kauan. Kouluttaja voisi katkaista keskustelun, kun asiakohdat on käsitelty.		- Taso oli sopiva ja edettiin sopivaa vauhtia.
- Olisi voinut enemmän käydä lävitse työkaluja, joilla saa elävyyttä / vaihtelua esityksen aikana. Videointikokemus minulla ensi kertaa --> erittäin tervetullutta!!!

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Kouluttaja oli läsnä, huomioi eritasoiset ihmiset. 
- Koulutusmateriaali paikoin sekava. Parempi otsikointi ja jäsentely toisi selkeyttä. Materiaali ei täysin vastannut esitettyjen diojen järjestystä. 
- Ennakkotehtävä ok. Sama esitys olisi voinut olla tehtävä uusiksi, kun tieto oli saatu. --> Näkee eron, mitä oli opittu kurssilla, osattu hyödyntää. --> Ehkä tällöin 3-päiväinen kurssi.
- Mielestäni materiaaliin on koottu tärkeimmät asiat ja niistä on jatkossa hyvä ottaa vinkkejä. Harjoitukset olivat kauheita mutta hyviä. :) Harjoittelulla oppii. Ei pelkällä teorian luvulla. 
- Kouluttaja jätti loistavasti tilaa keskustelulle.

Koulutusjärjestelyt
- Opetustila ahdas - tarkoituksella? Ruokataukojen ajankohta huono ruuhkien vuoksi.
- Kaukosäädintä kaipasin PP-esitykseen (ennakkotehtävään)
- Toimivat tussit ja tilan lukitseminen = must

Uusia koulutustarpeita
- Esiintymistaidon jatkokurssi		
- Yrityskohtaisesti voi tarjota tätä. Ohjelma olisi tosi tarpeen meille kaikille, jotka tekevät esityksiä talon sisällä ja/tai ulkopuolella.