Sisältö, taso ja eteneminen
- Käytännön esimerkit hyviä
- Käytännön, reaalimaailman esimerkit olivat hyviä.
- Sisältöä olisi aikaan nähden voinut olla hieman enemmän.
- Demot olisi voinut olla paremmin valmisteltu.
- Fakta hyvää. Ensimmäisen päivän labrat olisi voinut käydä syvällisemmin läpi.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Labraverkko olisi ollut hyvä, ettei omia koneita tarvitsisi liittää suojaamattomaan verkkoon.
- Ryhmätöiden ohjeet hieman epäselviä
- Ehkä enemmän hands on -harjoituksia
- Harjoitukset olisivat voineet olla enemmän koneella tehtäviä. 
- Kouluttaja osasi asian erittäin hyvin. Hyvää asiaa!

Uusia koulutustarpeita
- Jatkokurssi aiheesta