Sisältö, taso ja eteneminen
- Esimerkkejä niin materiaalissa kuin suullisestikin oli hyvin.
- Etenemistahti oli aika kova.
- Koulutus oli omalta kannalta liikaa web-painotteinen, mikä alensi kurssin hyödyllisyyttä.
-  Olisin toivonut enemmän infoa sulautetuista järjestelmistä / ympäristöstä.
- Enemmän käytäntöä, teoriaa voisi käydä nopeammin läpi.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Kouluttajan asiantuntemus vaikutti hyvältä, mutta itse kouluttaminen oli liian lähellä perinteistä koulumallia. Koulutus olisi toimivampi, jos harjoitukset olisivat aina osion päätteeksi ja olennaisimmat asiat näytettäisiin käytännössä. Myös osallistujien mukaan ottaminen toisi lisäarvoa.
- Materiaalissa asioita oli paljon mutta lyhyesti. Ehkä materiaalissa olisi voinut avata asioita laajemmin, kuten koulutuksessa suullisesti tapahtui.
- Jos kaikki kalvot olisivat olleet englanniksi, niin nämä olisi ollut helpompi jakaa ei suomea puhuvien työkavereiden kanssa.
- Harjoitukset vaativat enemmän ennakkotietoja kuin kurssi tarjosi.
- Harjoitukset vaativat esitietoja JavaScript- ja SQL-taidoissa.
- Omaan osaamistasoon nähden harjoitustehtävät olisivat voineet olla paremmin pohjustettuja.

Koulutusjärjestelyt
- Java puuttui työaseman polusta. Tämä oli kuitenkin helppo asettaa itse.
- Toimiva ilmastointi luokassa = :)

Uusia koulutustarpeita
- Rinnakkaisuus / asymmetrisyys kiinnostaa ohjelmoinnissa. Esim. .NET:n mahdollisuudet tässä. Nykyään pitäisi pystyä hyödyntämään väh. 4-8 säiettä tehokkaassa ohjelmoinnissa.
- Käytännön kurssi salauksesta, henkilökorteista. Vastaava kurssi ei-webtekniikoista.