Sisältö, taso ja eteneminen
- Esimerkit, best practises mielellään enemmän esille.
- "Esikatsastus" osallistujille -> eri tasot.
- Pääosin tuttua asiaa, odotin syvällisempää sisältöä. Kurssin lähtötaso saneli sisältöä. 
- Asiaa olisi voinut tiivistää ehkä jopa 2 päivään.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Sisällysluettelo puuttuu.
- Materiaalia paikoin vaikea seurata, kun ei ollut järjestyksessä. 
- Tehtävät oli hyvä juttu, hääteema vieras.
- Harjoitukset enemmän asiaan liittyviä / software dev.
- Harjoitukset hieman pitkäveteisiä/epärealistisia
- Harjoitusten johdanto/alustus olisi voinut olla selkeämpi, PO & SM mukana harjoituksessa, ehkä oletettiin liiaksi osallistujien olevan tuttuja terminologian kanssa.
- Esimerkkejä ohjelmistokehityksen dokumenteista scrumiin liittyen: Product backlog, userstoreja yhden sprintin verran. Teoria helppo ymmärtää, mutta esimerkit valaisevat.
- Enemmän esimerkkejä ja malleja todellisista projekteista.
- Keskustelua syntyi, mikä oli todella hyvä. Muiden kokemukset ovat hyödyllisiä.
- Parasta antia yleinen keskustelu ryhmän kesken.

Koulutusjärjestelyt
- Joustavaa ja ammattitaitoista

Uusia koulutustarpeita
- Kenties scrum master, product owner
- Ketterät sopimusmallit, asiakasyhteistyö