Sisältö, taso ja eteneminen
- Life Based Design jäi aika vähälle ajalle.
- Hyvä lähtökohta johdantoluennolle 
- Keskustelua herättäviä kysymyksiä puuttui. Nyt oli paljon vain luennoitsijan puhetta.
- Innovaatioaiheen olisi voinut tiivistää ja keskittyä enemmän käyttäjäpsykologiaan.
- Käytettävyysiltapäivän nimestä sai kuvan, että käsitellään vain perinteistä käytettävyyttä. Innovaatiot olivat mielenkiintoinen osa koulutusta, mutta kohderyhmänä voisi olla parempi olla johtotehtävissä olevia kuin käytettävyyden kanssa työskenteleviä.
- Tilaisuuden/aiheen nimi on "käytettävyys", vaikka käsiteltiin asioita paljon laajemmin, esim. user experience / innovointi tms. voisi olla parempi otsikko… 
- Keskustelulle ei jäänyt aikaa.
- Sisältö oli hieman erilainen kuin odotin, mutta osoittautui hyväksi.
- DfA jäi puuttumaan. 
- Hyvin eteni ja hyvin pääsin sisään sekä löysin liittymäpintoja meidän yrityksen ongelmiin.
- Pari kalvoa jäi käsittelemättä.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Mukava ja mielenkiintoinen esitystapa
- Harjoituksia ei ollut, jotain pientä, mutta näitä lisää
- PowerPoint-esitys ei juurikaan tuonut mitään lisää koulutukseen. Olisin halunnut paremmin järjestellyn esityksen. Kokonaisuutta ja esityksen rakennetta oli vaikeaa hahmottaa.
- Esitys polvelili melko vapaasti, mutta pysyi raamissaan ja oli ihan mielenkiintoista kuultavaa. Hieman jäi vaikutelma, että jossain kohti piti kiiruhtaa.
- Rentoa ja asiantuntevaa sekä käytännönläheistä
- Liian paljon anekdootteja --> aika loppui. Anekdootit tosin olivat hyviä. 

Koulutusjärjestelyt
- Tiedotus tuli esimiehen kautta, muuten en olisi tiennyt.
- Hyvin löysi paikalle luentotilaan, kun ei entuudestaan tuntenut rakennusta.
- Vaikea nähdä valkokangasta kokonaan (liian alhaalla)
- Liian pieni tila osallistujamäärään nähden --> happi loppuu

Uusia koulutustarpeita
- Käytettävyys tuotantoprosessissa, käytettävä oikea tuote oikeaan tarpeeseen
- Käytettävyysaiheesta saa pitää yksityiskohtaisia koulutuksia myöhemminkin --> aihealueita on paljon…
- Muistipsykologia
- Johtajien koulutus käytettävyysammattilaisten käytön mahdollistamiseksi (projektisopimukset). Nörttien koulutus huomaamaan, milloin spesialistia tarvitaan.