Sisältö, taso ja eteneminen
- Sisältö tuki omia kokemuksia aihepiiristä.
- Kokemuksien vaihto oli positiivista. Annelin esityksessä aamupäivällä tuli liian kiire. Käytännön caseja lisää. Enemmän tietoa Kiinan ja Intian kulttuurieroista olisin kaivannut enemmän: palaverit, business-etiketti, etc..
- Aikaa ei ollut tarpeeksi, jotta olisi voinut miettiä mahdollisia ratkaisuja.
- Käytettävissä olevaan aikaan nähden onnistunut kokonaisuus.	
- Aamupäivän teoria oli aika etäinen käytännön kannalta. Enemmän käytännön vinkkejä kaivattaisiin.
- Olisin toivonut käytännönläheisempää lähestymistä aiheeseen. Tehtävät iltapäivällä oli hyviä!	
- Materiaalia kulttuurien välisistä eroista enemmän. 
- Enemmän tietoa (käytännön) Intian kulttuurista ja tavoista. Natiivi olisi voinut pitää lyhyen tietoiskun. Keskustelu + Japani-osuus täydensivät hyvin.
- Ratkaisumallit, jos jo tutkittu siltä kannalta.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Harjoitukset jäivät väliin.
- Käytännön esimerkit täydentäisi hyvin materiaalia.

Koulutusjärjestelyt
- Koulutukseen ilmoittautumisesta / ajankohdasta ei tullut email-ilmoitusta.
- Yhdessä ilmoituksessa oli väärä päivämäärä.

Uusia koulutustarpeita
- Koulutuksen myötä heräsi esiin asioita, joita omassa yrityksessä pitäisi puuttua ja kehittää. 
- Käytännön vinkkejä kulttuurierojen kanssa työskentelyyn.
- Agile + multicultural environment. Requirement engineering in multicultural environment.